Сигнали за корупция
С лице към хората
начало

Гражданите на Враца могат да участват в построяването на първия православен храм в жилищен комплекс „Дъбника”.

Църквата „Свети Мина” реално е и първата, която се строи в града за период от над 20 години.
Родолюбивото дело е един от приоритетите на ръководството на Община Враца през 2011 година.
Строително-ремонтните работи възлизат на стойност 282 387 лв. - собствени средства от Община Враца, изграждането на храма започна през 2008 година.
За довършването му са необходими приблизително 100 000 лв. за закупуване на църковна утвар, за иконопис и изработка на иконостас  на храма.
В тази връзка Община Враца стартира дарителска кампания. В нея могат да участват родолюбиви граждани, организации, политически партии и сдружения.

Дарителска с/ка  IBAN:BG12STSA93008413872800 ВИД ПЛАЩАНЕ 445100
BIC:STSABGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА КЛОН ВРАЦА
БУЛСТАТ НА ОБЩИНА ВРАЦА е: 000193115

Да дариш за църковен храм, това значи да дариш на самия себе си и на поколенията след теб!