начало

ОБЩИНА ВРАЦА Адрес: 3000, Враца,
ул. "Стефанаки Савов" 6
Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 

Факс: 092/ 62 30 61
Електронна поща:
obshtinavr@b-trust.org

Председател на Общински съвет - гр. Враца
Румен Димитров Антов
092/ 663375, 663239
obsavet@vratza.bg
 
Кмет

Калин Каменов
092/ 663117, 626463
kmet@vratza.bg

Заместник-кмет

Секретар

092/ 663122
 

Връзки с обществеността

092/ 626471
pr@vratza.bg