Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.04.2010
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОМИНАЦИИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВРАЦА И НАГРАДАТА НА ВРАЦА ЗА 2010 ГОДИНА

         На основание чл.25, чл.38, ал.1 от Правилника за символите,празниците и наградите на Община Враца и във връзка с Решение № 621/25.03.2010 г. по Протокол № 49 на Общински съвет-Враца в срок до 03.05.2010 година -17,00 часа в Центъра за административно обслужване – гише „Общо деловодство” в сградата на Община Враца до Общински съвет-Враца, можете да подавате своите писмени предложения за номинации за удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” и Наградата на Враца за 2010 година.

         Съгласно чл.24,ал.1 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца- наградата “Почетен гражданин на град Враца” се удостояват физически лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот на града.

         Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за символите,празниците и наградите на Община Враца “Наградата на Враца” е ежегодна награда на Община Враца, с която се удостояват творци, дейци, общественици, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката,икономиката, здравеопазването, спорта, медиите, социалната сфера и обществения живот за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Враца за една година.

ал.2. С “Наградата на Враца” могат да бъдат удостоявани български и чуждестранни граждани със заслуги в съответните области.

ал.3. “Наградата на Враца” е индивидуална и колективна.

ал.4. “Наградата на Враца” може да се връчва и за цялостна дейност

ал.5. “Наградата на Враца” може да се присъжда посмъртно

ал.6. “Наградата на Враца” може и да не се присъжда

         Съгласно чл. 41. ал.1. от Правилника за символите,празниците и наградите на Община Враца  предложенията за “Наградата на Враца”се внасят от граждани, организации и институции, работещи в съответните области и съдържащи изчерпателна мотивировка и аргументация.

 

КМЕТ: д-р Костадин Шахов/