Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.02.2010
Пререгистрацията на земеделските производители беше основната тема в проведения Ден на кмета

Пререгистрацията на земеделските производители беше основната тема в проведения Ден на кмета

Директорът на Фонд „Земеделие” – Враца Десислава Цупарска беше поканена от кмета на община Враца д-р Костадин Шахов на среща с кметовете и кметските наместници от община Враца. Основната тема на разговор беше пререгистрацията на земеделските производители и възможностите им за финансово подпомагане. До 25 март всички стопани, които извършват земеделска дейност, отглеждат животни и са навършили 18 г., трябва да се пререгистрират като земеделски производители. Срокът важи само за онези, които са се регистрирали през предходни години.

От областната дирекция “Земеделие и гори” напомниха, че регистрирането е необходимо, за да имат възможност стопаните да кандидатстват за финансово подпомагане по различните програми, които се отнасят за селското стопанство, като и по Програмата за развитието на селските райони, за пчеларството и др. Кметовете получиха информационни материали, които ще бъдат поставени на информационни табла в кметствата. Те ще оказват и съдействие на производителите от своите населени места при попълването на анкетните карти с анкетния формуляр за регистрацията и пререгистрацията. В тях се вписват землищата, в които се намира обработваната земя, видовете земеделски култури и животни в животновъдните стопанства.

До края на месец март в областната структура на Фонд „Земеделие” трябва да бъдат регистрирани над две хиляди физически и юридически лица. Всеки един земеделски производител, който пропусне пререгистрацията, губи правото да получава държавни и европейски субсидии.

П.Ганчовска