Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.01.2010
Бъдещето на общинските дружества ще се обсъжда на поредица кръгли маси

Бъдещето на общинските дружества ще се обсъжда на поредица кръгли маси

Общинският съвет стартира инициатива за по-широко обсъждане на проблемите и перспективите пред общинските търговски дружества. На първата от поредицата кръгли маси общинските съветници и ръководството на Община Враца изслушаха подробен анализ за работата на „Обредни дейности” и бизнес средата, в която се развива търговското дружество, представен от управителя Радостина Савовска.

При приходи от 79 000 лв. през миналата година дружеството има отрицателен баланс от 8 000 лв., възникнали заради извънредни плащания за трудови обезщетения и неизползвани отпуски. Въпреки негативния финансов резултат, управителят на дружеството защити тезата, че дейността по провеждането на траурни и радостни ритуали е в състояние да се самоиздържа. Неблагоприятни обстоятелства в работата като нелоялната конкуренция и нормативни изисквания в Закона за общинската собственост и Закона за защита на конкуренцията ограничават сферите на дейност и стопанската инициатива. Радостина Савовска предложи Общинският съвет и експертите от Община Враца да обмислят вариант за преструктуриране на „Обредни дейности” в общинско предприятие.

„Да се направи преструктуриране на дейността преди да започнат съдебни дела, които практиката в други градове показва, че най-често се решават от съда в полза на частния бизнес и с големи финансови задължения за търговските дружества с общинско участие”, така мотивира предложението си Радостина Савовска. Според нея по този начин ще се преодолеят и някои от нормативните ограничения и ще се генерират свободни средства, които да се инвестират в обновяване на материално-техническата база.

След като изслуша всички страни и възможните варианти, кметът на община Враца д-р Костадин Шахов заяви, че подкрепя всяко предложение, което ще позволи на общинското дружество да предлага услугите си на една социално приемлива цена и ще даде шанс за ефективно управление на територията на гробищните паркове. „Наше задължение е да поддържаме гробищните паркове, да ги охраняваме и да контролираме начина, по който се оформят вътрешните пространствата. Мисля, че това е най-важното, което гражданите на Враца очакват да се случи”, добави още кметът д-р Шахов.

П. Ганчовска