Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.01.2010
Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца изпълни на 100 % годишния си план за събираемост

През 2009 година в бюджета на община Враца бяха заложени приходи от местни данъци и такси в размер на 5 490 321 лв. На 31 декември 2009 година дирекцията отчете приход от 5 563 155 лв., което представлява 101,33 % от планираните от дейността средства в приходната част на бюджета. С най-голям относителен дял в общата сума е такса битови отпадъци, която формира приход от 2 450 000 лв. Следват данък върху недвежимите имоти – 983 240 лв., данък върху превозните средства – 960 865 лв. и данък придобиване на имущество с 935 000 лв.

Кметът на община Враца изиска от дирекция „Местни данъци и такси” ежемесечно да предоставя график за дейностите, изпълнявани с цел повишаване събираемостта на задълженията, както и отчет за свършеното в края на всеки календарен месец.

От началото на 2010 година дирекция „Местни данъци и такси” засили дейността си по проверка на обстоятелствата, подадени в декларации за неизползвани имоти от физически лица. Мобилни екипи инспектори извършват проверките на място по адреси. Проверява се и информация предоставена от КАТ-Враца за промяна на собствеността на моторни превозни средства.

П. Ганчовска