Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.11.2009
Изпълняващият длъжността кмет на община Враца Светла Кръстева изпрати предложение до Общинската избирателна коимсия за определянето на избирателни секции в град Враца за гласуване на избиратели с физически увреждания

За избирателите с физически и зрителни увреждания са предвидени 15 секции, които се намират на първия етаж на всички места за гласуване и са обозначени с съответните знаци за хора с увреждания. На основание чл.76а ал. 1 и 2 от Закона за местните избори тези секции трябва да са с най-малък брой избиратели в основния списък. Разпределението е направено, както следва:

 

Враца ОПУ “П.Берон”

Изб. Секция 10

Враца ОУ “В.Левски”

Изб. Секция 3

Враца-Стоматол. поликлиника

Изб. Секция 7

Враца НУ ”Ив.Вазов”

Изб. Секция 15

Враца-Езикова гимназия

Изб. Секция 18

Враца СОУ “Хр.Ботев”

Изб. Секция 16

Природо-математическа гимназия

Изб. Секция 25

Враца СОУ” К. Тричков”

Изб. Секция 35

Враца СОУ”От.Паисиий”

Изб. Секция 29

Враца НУ “С.Врачански”

Изб. Секция 33

Враца НУ “Ив.Младенов”

Изб. Секция 37

Враца СОУ ”В.Кънчов”

Изб. Секция 45

Враца ОУ “Кирил и Методий”

Изб. Секция 48

Враца Текстилен техникум

Изб. Секция 53

Враца СОУ “Н.Войводов”

Изб. Секция 73 и 80

 

            Създадена е и организация за превозване на хора с физически увреждания в деня на изборите – 15 ноември. Заявки за специализиран превоз се подават в Община Враца на тел. 092/663 122 и 092/623 388.

 

                               П. Ганчовска