Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.11.2009
Екипът от Оперативни програми при Община Враца, подготви и подаде проектно предложение по схемата от Оперативна програма Регионално развитие за Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

Проектът е разработен в сътрудничество с Областна администрация и Дирекция „Природен парк ”Врачански Балкан”. В основата на предложението на община Враца е разработване на природна атракция „Леденика” и превръщането и в основа на конкурентно способен туристически продукт - символ на развиващата се туристическа дестинация Враца.

Целите, които си поставя общинската администрация са свързани с:

·         Изграждане на Развлекателен парк „Леденика”, чрез разработване на групи туристически атракции в пещера „Леденика” и околните пространства и интегрирането им с анимационни програми;

·         Създаване на условия за атрактивен, безопасен и интензивен достъп до Развлекателен парк „Леденика” и намаляване на негативното въздействие върху Природен парк „Врачански Балкан” от туристическия натиск;

·         Създаване на условия за увеличаване на социално-икономическите ползи от туризма, чрез повишаване комплексността на предлагането, удължаване престоя на посетителите, преодоляване на сезонността на посещенията и създаване на нови работни места. При разработването на проекта е отчетено че, има нужда от предлагането на нов вид продукт, отговарящ на съвременните тенденции, който да повиши комплектността на предлагането, чрез насищането с допълнителни услуги при използването на съвременни технологични средства.

Съвременните туристи имат нужда от нови мотиви за предприемане на пътуване с цел туризъм и нови потребности и изисквания при консумиране на продукта – физическа активност, игра и приключение, обогатяване на познанията за света и общуване.

Всичко това налага разработването на нова по характер и функция туристическа атракция, базирана на пещера „Леденика”, която да бъде в основата на нов туристически продукт. Този продукт ще отговаря на посочените по-горе изисквания и ще интегрира в себе си възможностите за туризъм предлагани от парковата територия. Насищането на предвидената атракция с културни прояви, с възможности за интересни занимания и изяви, с упражняване на подходящи спортове ще предърнат дестинацията в цел на пътуване, без оглед на туристическия сезон, ще задържат посетителите в туристическото място и осигурят както по-високи приходи, така и по-висока удовлетвореност от посещението.

Пътуването до пещера „Леденика” се осъществява с автомобилен транспорт, което създава проблем със статута на територията, лошата шосейна мрежа и непрекъснат автомобилен поток. Има нужда от съоръжение от нов тип, което да осигурява екологично и атрактивно пътуване, при висока пропускателна възможност. В проекта е заложено Рехабилитация на въжена линия с. Згориград – Кравя.

В рамките на дейността ще бъде извършено предварително проучване на съоръжението, разработен работен проект за възстановяване, рехабилитация и оформяне на околните пространства – паркинг, тоалетни и др.

 

Създаване на тематичен Развлекателен парк „Леденика”

Ще бъде създаден около и в пещера „Леденика” и ще бъде композиран от отделни тематични/атрактивни модули други атракции. Стойността на проекта е 6 млн.лв.