Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.10.2009
Временно изпълняващият длъжността кмет на община Враца Светла Кръстева откри процедурата по съставяне на проекта на бюджет на Общината за следващата година

     На специално организирана среща в присъствието на кметовете на кметства, директори на дирекции и разпоредители с бюджетни кредити Света Кръстева обяви, че главната цел при планирането на бюджета ще бъде запазването на бюджетната рамка и основните параметри на Бюджет 2009. Общината ще се стреми да запази функционирането на всички сфери, но с ограничение на някои разходи и съобразно приходите в общинската хазна.

     Бюджетът на общината като финансов план за една календарна година следва да отразява, както потребностите на финансираните бюджетни звена, така и тези на местната общност. Кметовете на 22-те села в общината поставиха въпроса за големия дефицит на средства за инвестиции в селата. В тях живее 20% от населението на общината в условията на влошена инфраструктура, проблеми с уличното осветление, водоснабдяването и недостиг на средства за издръжка на кметствата. За планиране на необходимите средства до 12 ноември 2009 г. кметовете на кметства, кметските наместници и ръководители на бюджетни звена трябва да предадат във финансовата дирекция заявките си за необходимите инвестиционни разходи в малките населени места и функционалните звена в общината.

     Стартиралата процедура е в изпълнение на разпоредбите на чл. 11 от Закона за общинските бюджети, според които съставянето на проектобюджета се организира от Кмета на общината на база на приетите от Общинския съвет план за развитие, предложенията на местната общност и предложенията на ръководителите на бюджетните звена.

П. Ганчовска