Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
26.10.2009
Тренинг-обучение на експерти, работещи по проблемите на детската агресия и трафика на деца ще се проведе във Враца на 27 и 28 октомври в залата на Превантивно-информационния център

Организатори на семинара са Община Враца, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и с партньорството на ECPAT Bulgaria. Обучението ще бъде открито от заместник-кметът по образование в Община Враца Силвия Драйчева и председател на МКБППМН. Лектори са Лидия Загорова от ECPAT Bulgaria и Ивайло Миланов от Държавната агенция за закрила на детето.

         Работни теми:

  1. Запознаване с рисковите фактори и групи, причините и механизмите за попадане в трафик;
  2. Психични и лични и поведенчески проблеми на жертвите на трафик;
  3. Представяне на стационарната гореща телефонна линия за деца;
  4. Закрила личността на детето;
  5. Представяне резултатите от експертно изследване за насилието между децата;
  6. Методическо указание за работа с деца – извършители на актове на насилие и деца – жертви на насилие;
  7. Дейност на МКБППМН при работата по превенция на насилието и трафика на деца;
  8. Ролята на ЦОП по проблематиката;
  9. Взаимодействие на УКПППУ с другите институции по проблемите на детската агресия и трафика на деца
  10. Казуси.

            П. Ганчовска