Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.03.2020
Община Враца обяви конкурс за главен вътрешен одитор

   Обявен е конкурс за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит в Община Враца. Основните задължения са осъществяване дейностите по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в управлението, включително на средства на Европейския съюз с оглед постигане целите на Община Враца.
   Възнаграждението е до 1 205 лв., като се определя на база професионалния опит.
   Срокът за подаване на документи е до 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуването на обявлението. Повече информация за конкурса може да бъде открита на сайта на Община Враца, в раздел „Кариери“:  http://www.vratza.bg/?category=29.