Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.03.2020
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА ВРАЦА“

    На 4- ти март 2020 година от 10 часа в Заседателната зала на Община Враца се проведе пресконференция по проект „Модернизиране на градския транспорт в Община Враца“.
    Мария Попова, зам.-кмет УТ на Община Враца и ръководител на проекта, представи основните цели, дейностите и очакваните резултати по проекта.

 
    Проектът се изпълнява от Община Враца в партньорство с „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД.
    По проекта ще бъдат закупени и доставени 13 нови електрически автобуса и 9 нови тролейбуса за нуждите на обществения транспорт в община Враца. Предвижда се доставка и монтаж на 13 станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за бързо зареждане, като ще се реконструира и контактната мрежа. Новият подвижен състав ще отговаря на всички европейски директиви, а всяко превозно средство ще е с осигурена достъпна среда за хора със специални потребности. Експлоатацията на новите превозни средства ще се оптимизира чрез внедряване на интегрирана система за управление на транспорта за електронно таксуване и за информация на пътниците в реално време. Новият екологичен транспорт ще разполага със система за видеонаблюдение.

 
    Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС, като инвестицията е в размер на 26 млн.лв. С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с източник транспорта – от 0,37 на 0,18 тона на година. Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 51 000 жители на община Враца. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца.
    Повече информация на сайта на Община Враца www.vratza.bg и на сайта на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД https://gt-vratza.com/.