Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.06.2018
„Ден на нашите възможности“ се проведе във Враца

„Ден на нашите възможности“ се проведе във Враца

Кметът Калин Каменов бе гост на събитието „Ден на нашите възможности“, организирано от Сдружение „Зорница“ и подкрепено от Национална гражданска инициатива 7000, чиято цел е да събере подписи в подкрепа на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Новата законова уредба цели да гарантира равенството пред закона на всички, да отмени запрещението като ограничаване на възможността за упражняване на права и да даде възможност за въвеждане на нов правен инструмент – подкрепеното вземане на решение, чрез който хората с увреждания да могат да упражняват правата си.
Кметът поздрави организаторите и участниците и заяви, че в негово лице винаги имат добър партньор. „Всеки човек има право да се изявява, да твори и да показва своите умения. Това, което вие правите е достойно за уважение и заслужава подкрепа от обществото. Силата на вашия труд, упоритостта и вярата ни помагат да бъдем по-добри.“, каза още в приветствието си Калин Каменов.
В „Ден на нашите възможности“ бяха представени 5 ателиета по интереси – приложни изкуства, работа с природни материали, рисуване и моделиране, „аз пея и свиря“ и кулинарно ателие.
В проявата се включиха младежи и лица със затруднения, потребители и персонал от социалните услуги, медии, студенти от специалност „Трудотерапия“ от филиал „Проф. д-р Иван Митев“ към Медицински университет - София, граждани.
В общо 10 градове в страната са проведени събития в подкрепа на Националната гражданска инициатива 7000 и Враца е един от тях.