Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.04.2018
Нов проект в община Враца ще подпомогне обучението на децата със специални образователни потребности

В началото на месец април в община Враца стартира проект „Равни възможности за децата на Враца”. Проектът ще предостави възможност на 16 педагози от училищата и детските градини да се обучат в прилагането на РЕМЕЛКА - методика за работа с деца със специални образователни потребности или обучителни затруднения.

Проектът е съвместен между Община Враца и Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Международен женски клуб - София”. Периодът, в който ще се реализира е от м. март до м. декември на 2018 г.

Първият етап от изпълнението на проекта включва избор на участници в обучението по прилагане на методиката за обучение по смятане и социална компетентност РЕМЕЛКА. Чрез използването на метода, детето получава точните знания, които са му необходими, и развива умения, които се изискват за усвояване на определени понятия и операции. След попълване на тест става ясно къде детето греши и му се предоставя съответната програма, даваща знания за коригиране точно на конкретните грешки.

Всеки обучен професионалист ще има ангажимент да прилага методиката с четири или повече деца със специални образователни потребности в продължение на шест месеца в избраните детски градини и училища. Успоредно с прилагането на методиката, ще бъдат провеждани и супервизии за професионалистите, които да подпомогнат успешното усвояване на методите и техники за работа. В края на проекта, през м. декември, ще бъде проведена кръгла маса с домакинството на Община Враца по проблемите на интегрираното образование и за представяне на резултатите от проекта. Всички обучени професионалисти ще могат да прилагат методиката и след края на проекта.

РЕМЕЛКА е нидерландска систематизирана методика, изключително подходяща за работа с деца с обучителни затруднения, която е с доказано повишение на успеваемостта на децата средно с 25 %. По предходни проекти на ФИЦЕ-България, РЕМЕЛКА беше преведена и адаптирана за ползване в България.

Проектът „Равни възможности за децата на Враца” е поредната съвместна инициатива на Община Враца и Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България.

През м. март 2017 г. във Враца беше създаден Център за правата на децата, като Общината предостави безвъзмездно помещение за реализиране на иновативната услуга, в която се работи по случаи на деца в контакт и конфликт със закона. Такива Центрове има и във София, Пазарджик и Русе. Създаването им се финансира от фондация Велукс по проект на Национална мрежа за децата.

През февруари тази година стартира и проект „Имаш право да живееш без насилие”, чрез който в рамките на шест месеца ще се предоставят безплатни психологически и юридически консултации за момичета и жени, жертви на насилие. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Българския фонд за жените.

Вече утвърденото сътрудничество между община Враца и ФИЦЕ-България допринася, както за разкриването на нови услуги за деца и семейства, така и за повишаването на квалификацията на професионалистите от социалната и педагогическа сфера.