начало » Новини
01.03.2018
Община Враца от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1

Община Враца от 28.02.2018 г. започна приема на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

Видовете проектни идеи които могат да бъдат подавани са по следните групи дейности: социална инфраструктура/ социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата/, културна инфраструктура и енергийна ефективност в административни сгради, многофамилни жилищни сгради и студентски общежития.

Проектните фишове за многофамилни жилищни сгради ще бъдат изготвени от община Враца въз основа на одобрени заявления за получаване на финансова помощ от програмата.

 

Заинтересованите лица - Регистрирани или извършващи дейност на територията на община Враца юридически лица/сдружения на собствениците (напр. собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.) могат да подават проектни идеи до 28.05.2018 година включително

Обявата и образец на проектен фиш могат да бъдат изтеглени от сайта на Общината на следния линк: http://www.vratza.bg/?category=42&sub=727