Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.08.2017
Блок № 74 на ж. к. „Сениче“ – по-добра и уютна среда за живеене

Блок № 74 на ж. к. „Сениче“ – по-добра и уютна среда за живеене

Красива и енергоспестяваща жилищна сграда е резултатът след приключените строително-ремонтните дейности по Националната програма за енергийна ефективност в блок № 74 на ж. к. „Сениче“ във Враца. Масивната блок - група, включваща четири секции, вече е напълно обновена и готова за експлоатация. Материалите, използвани за ремонтните дейности, извършвани по Националната програма са качествени и сертифицирани.

Подобренията в многофамилната жилищна сграда, освен строително-монтажните дейности включват още: обновяване на входовете, термоизолация на терасите. Изградена е и домофонна система, като жест от страна на изпълнителя към живущите в блока.

След срещи с жителите, зам. кметът на Община Враца Мария Попова се погрижи за облагородяването на занемарената тревна площ в близост до жилищната сграда и обезопасяването на опасните шахти и съоръжения.

Пространството около блок № 74 от дълги години бе обрасло с трева и затрупано с отпадъци. След намесата на Мария Попова, работници на общинското предприятие „БКС“ почистиха, окосиха и подравниха терена. В бъдещите планове на общинския екип е облагородяване мястото.

Отново по инициатива на зам. кмета беше култивирано околоблоковото пространство и бяха поставени допълнителни пейки за отдих и срещи на живущите.

Сдружението на собствениците в блок №74 в ж.к. „Сениче“ вече има възможност да кандидатства по проект „Малки граждански инициативи“, ако жителите на блока пожелаят да им бъдат отпуснати средства за допълнително подобряване на площта пред жилищната сграда.

 

За осигуряване на нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняването на скритите дефекти, след приемането и въвеждането му в експлоатация се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи. Гаранционният срок за блок №74 в ж. к. „Сениче“ е десет години. При появили се дефекти председателят на Сдружението на собствениците трябва своевременно и в писмена форма да уведоми общинска администрация - Враца, която от своя страна ще предприеме действия за отстраняването им, чрез фирмата - изпълнител на съответния обект, съгласно сключения договор.