Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.08.2017
Община Враца започва обновяване на улица „Търговска“

Община Враца стартира действия по реконструкция и обновяване на ул. „Търговска“. Почти всички сгради, находящи се на нея, са обект на недвижимо културно наследство, а цялата улица представлява единен исторически ансамбъл.

С цел запазване на сградите на емблематичната улица в града, Община Враца, съвместно с Инспектората по опазване на културното наследство към Министерството на културата ще изпрати предписания на собствениците на недвижими културни ценности и срок за тяхното изпълнение. Процедурата се налага, поради изключително влошеното състояние на фасадите на улицата, които представляват опасност при преминаване на минувачите, което води и до оплаквания на граждани.

След издаване на предписанията, собствениците трябва да предприемат действия по възстановяване на сградите, ако не бъдат изпълнени в срок ще им бъдат съставени актове. Община Враца предоставя възможност за консултации по въпроси, свързани с обновяването.

Действията на Община Враца са една добра практика на фона на разрушаването на подобни емблематични здания в различни градове на страната.