Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.08.2017
Община Враца започна прием на документи за подбор на персонал и потребители по проект

            Община Враца обяви прием на документи за подбор на персонал, потребители и социални асистенти за изпълнение на дейностите по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и е на обща стойност е 388 471, 78 лв.

Проектът има за цел да подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и икономически неактивни лица, които полагат грижи за хора с увреждания в семейството си в община Враца.

Срокът, в който могат да се подават документи за подбор на екип за Центъра за интегрирани комплексни социални услуги е  31.08.2017 г. и той включва: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра. Те ще извършват консултации и ще оказват психологическа подкрепа на потребителите и на лицата, които полагат грижи за хора с увреждания в техните семейства.

Работните места и изискванията за тяхното заемане са обявени на интернет страницата на Община Враца. Пълният комплект документи може да се получи и лично на адрес: Община Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, ет. 3, стая 96. Избраните лица ще бъдат наети на трудови договори за времето на изпълнение на проекта.

Потребители и лица, които желаят да заемат длъжността „Социален асистент”, могат да подадат документи за кандидатстване до 11.09.2017 г. в стая № 96, етаж 3 в сградата на Общинска администрация – Враца. Комплектът документи е достъпен на сайта на Община Враца www.vrаtza.bg, както и в стая № 96.

Допълнителна информация относно проекта и приема на документи може да се получи на тел: 092/624581, вътрешен – 284.