Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
10.04.2009
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов и Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие”.

Проектът, по който бенефициент е Община Враца се нарича „Между добри приятели и добри съседи” по схема за безвъзмездна финансова помощ за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики. Максималната обща сума е 189 865, 60 лв. Продължителността на проекта е 12 месеца. Основната характеристика на програмата е създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на конкретни местни проблеми.

Проектът ще се реализира в партньорство с общините Козлодуй, Мездра и Мизия, чуждестранни партньори са община Мел и Провинциален консорциум за обучение Феррара – Италия. Неговата цел е ускоряване на туристическото развитие на област Враца, чрез обмен на опит и добри практики със сродни италиански общини. Предвидени са семинари, които ще се провеждат на ротационен принцип във всяка една от участващите в проекта български общини.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат разработени анализ на туристическия потенциал на целевия район, методология за разработване на атракции и туристически продукт, план за действие при разработване на общ туристически продукт, маркетингова и комуникационна стратегии, свързани с изработването на рекламни печатни материали и пилотен проект за разработване и внедряване на регионален туристически продукт.

Н. Божилова