Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.07.2017
Над 2 млн. лв. са необходими за ремонт на пътища, свързващи Враца с общините Бяла Слатина и Криводол

    2 147 574 лв. е сумата, която е необходима за извършване на ремонт на пътища, свързващи община Враца със съседните общини - Бяла Слатина и Криводол. В тази връзка кметът Калин Каменов поиска от министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков да бъдат отпуснати целеви средства. Чрез финансовата помощ от държавата ще се извърши неотложен ремонт на път IIІ – 1306, който свързва община Враца и община Бяла Слатина и преминава през селата Габаре – Върбица – Вировско – Тишевица – Горно Пещене – път IІ –15 /Враца - Оряхово/ и път IIІ – 101 /Враца - Криводол/. Лошото експлоатационно състояние засяга ежедневието и жизнената среда на жителите на населените места, през които преминават горните пътни участъци.
   Многократно в Община Враца са подавани жалби и искове за обезщетение за понесени вреди, породени от затрудненото придвижване, както и докладни от кметовете на селата Върбица, Вировско, Тишевица и Горно Пещене. Средствата, необходими за текущото поддържане са в размер на 311 465,86 лв. С тях ще се изпълнят дейности, свързани с отстраняване и запълване на пукнатини, изкърпване на дупки и разрушения, възстановяване на ръбовете на настилката и отстраняване на единични повреди и деформации.
   Републиканският път Враца – Криводол осигурява транспортна свързаност между общините Враца и Криводол. Участъкът, предвиден за превантивно поддържане започва от изцяло обновения бул. „Васил Кънчов”, част от Международен път Е – 79,  в частта му при надлез КАТ и завършва при околовръстния път на гр. Враца.  Стойността на ремонта на пътния участък е в размер на 636 109 лв., а стойността на ремонта на пътното съоръжение (надлез) е 1 200 000 лв. или общо 1 836 109 лв.
   За посочените пътни участъци до момента не са отпускани достатъчно средства за извършване на ремонт, включващ подобряване носещата способност на пътното покритие и укрепване на елементите на пътния профил.
   С обезпечаването на исканите средства ще бъдат извършени дейности, осигуряващи  нормалното и безаварийно движение на ППС по пътните участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Община Враца, а така също ще се подобрят екологичните изисквания за преминаване през населените места на транспортните потоци.