Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.07.2017
Покана за обществено обсъждане, наредба отпадъци.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на първо четене на проект на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Враца.

С предлагания проект на Наредба се уреждат общите правила и задължения по отношение на дейностите с видовете отпадъци, регламентирани с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, а именно битови, строителни и масово разпространени отпадъци.

Обществената консултация ще се проведе на 27 юли 2017г., от 17.00ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.

 

 

С уважение,

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА