Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.07.2017
Каменов съдейства Министерството на образованието да отпусне над 100 000 лв. на 4 училища в община Враца

   След съдействието на кмета Калин Каменов Министерството на образованието отпусна над 100 000 лв. на 4 училища в община Враца. Средства ще получат две учебни заведения в града - НУ „Иванчо Младенов“ и СУ „Отец Паисий“, както и училищата ОУ „Христо Ботев“ в село Баница  и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Девене.
   Финансовата помощ за НУ „Иванчо Младенов“ е в размер на 24 900 лв. Тоалетните на училището се помещават в пристройка към училищната сграда, изградена през 1992 г. и са свързани с топла връзка. Водопроводната инсталация е от поцинковани тръби, амортизирани във времето. Канализацията е с каменинови тръби, а площадковата канализация е пропаднала и има запушване в отделни участъци, които постоянно се чистят с механизирана техника. В тоалетните няма изградена вентилационна инсталация. Съгласно наредбата за противопожарни норми е необходимо изграждането на противопожарна инсталация и монтирането на противопожарни касети. Това е и причината с отпуснатите от Министерството на образованието средства да се извърши ремонт на ВиК инсталацията и санитарните възли.
   25 000 лв. е сумата, която ще получи СУ „Отец Паисий“ във Враца. С тях ще бъде извършен ремонт на покрива на физкултурния салон на учебното заведение, като такъв не е правен от 80-те години. Извършвани са само неотложни и аварийни ремонти за предотвратяване на течове и подмяна на счупени керемиди. Вследствие на проливни дъждове и бури, проблемите с течовете в салона зачестяват, което води и до поява на мухъл по стените и тавана. Всичко това създава опасности за учениците, учителите и персонала.
   Ремонт на покрива на физкултурен салон и топла връзка ще бъде извършен в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Девене. Средствата, предоставени от Министерството на образованието са в размер на  36 362 лв. Физкултурният салон е построен през 1982 г. и е свързан с училищната сграда с топла връзка. От 1995 г. той е неизползваем, поради многото течове от покрива и липса на отопление. В училището се обучават целогодишно 107 деца, които нямат помещение за физическо възпитание  и спорт. За да се реализира вътрешен ремонт на физкултурния салон е необходимо да се направи основен ремонт на покрив, който е амортизиран и е пред срутване.
  32 991 лв. е финансовата помощ, отпусната от образователното министерство за ОУ „Христо Ботев“ в село Баница. Средствата са за подмяна на отоплителния котел и ремонт на ВиК инсталацията. Основен ремонт на сградата на училището е направен през 2008 година по НП „Оптимизиране на училищната мрежа - 2008“, но не е подменен отоплителният котел, който е на твърдо гориво и захранва училището и детската градина в съседство. Това създава предпоставки за нарушаване на учебния процес в студените зимни месеци. Котелът е многократно заваряван от общия работник, но това вече е технически невъзможно, тъй като той е сериозно амортизиран. В сутерена на сградата се помещава кухня-майка и е крайно наложително да се ремонтира и  ВиК инсталацията.