начало » Новини
06.07.2017
Община Враца проучва чрез анкета желанието на гражданите да се изградят компостиращи инсталации за разделно събрани зелени отпадъци

Чрез анкета, Община Враца проучва мнението на гражданите за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събиране на зелени или биоразградими отпадъци. Чрез анкетата ще могат да се разберат нагласите на населението на Община Враца за желанието им към употреба на компост от отпадъци, както и ще се проучи степента на осведоменост на хората, за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени отпадъци за целите на компостирането.

Целта на провеждането на Анкетната карта е свързана с предвижданото от Община Враца намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез кандидатстване по проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

Анкетата е анонимна, публикувана е на сайта на Община Враца и след като бъде попълнена трябва да бъде изпратена на електронен адрес, посочен в информацията.

Линкът, на който всеки може да попълни анкетната карта е: http://www.vratza.bg/?page=34.