начало » Новини
18.05.2017
Община Враца уведомява собствениците на пчелни семейства

На осн. чл. 8, ал.2 от Наредба №13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Община Враца уведомява собствениците на пчелни семейства

на територията на общината, че на 23 май 2017 г. Железопътна секция - Враца ще проведе наземно третиране с хербицид „НАСА 360СЛ” срещу плевели по железопътната линия Криводол – Бели извор – Враца на разстояние шест метра от главна релса от двете страни.

Препаратът е разрешен за употреба в Р. България с У-е №0031/04.05.2012 г. на БАБХ и Заповед №09-791/28.12.2002 г. на МЗГ. Активното вещество 360 г/л глифозат, с партиден №А11Р610, дата на производство: м.12.2016 г. Вносител на препарата е „Агрия” АД – гр. Пловдив, ул. „Асеновско шосе”, тел. 032 273500.

Карантинен срок – 30 дни, при доза 2% разтвор.

„НАСА 360СЛ” не е токсичен за риби, пчели и птици.

 

За повече информация: тел. 0885913875 Галя Христова Тодорова – еколог-метролог ЖПС Враца