начало » Новини
17.05.2017
Откриха строителните дейности на 12-тия блок във Враца, който ще бъде обновен по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Откриха строителните дейности на 12-тия блок във Враца, който ще бъде обновен по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Кметът Калин Каменов откри строителната площадка на сграда, намираща се на бул. „Мито Орозов“ №45. Това е 12-ият блок във Враца, който ще бъде обновен по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

„Всичките 54 домакинства, които са в жилищния блок, се надявам да бъдат доволни от предстоящото саниране. Видях материалите, които са подготвени и те са изключително качествени. Надявам се да работите в синхрон и в разбирателство с фирмата изпълнител на обекта „Бигла III“ ООД и да бъдете удовлетворени от крайния резултат. Сигурен съм, че вашият блок ще бъде от сградите образци“ – каза кметът Калин Каменов при откриването на строителната площадка.

Председателят на Сдружението на собствениците Ваня Йорданова благодари на експертите от Община Враца, които са съдействали при попълване и подаване на документите по Програмата и заяви, че се надява с общи усилия жилищната сграда да бъде по-красива и енергоефективна.

„Благодаря на община Враца, че ни се довери и ни повери изпълнението на строителните дейности на този блок. Смятам, че ще се справим в срок и качествено. Надявам се да се поздравим успешно и на приемателната комисия“ - каза при откриването собственикът на строителната фирма „Бигла III“ ООД, която спечели обществената поръчка и ще изпълнява инженеринга - Красимир Шалев.

Стойността на сключения договор за обновяване на блока на бул. „Мито Орозов“ № 45 е 607 923 лв. Срокът за изпълнение е 120  календарни дни и започва да тече от деня на подписване на акта за откриване на строителната площадка. Фирмата, която ще упражнява строителния надзор е „КОДАС КОНСУЛТИНГ" ЕООД.