Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
10.05.2017
Община Враца удължи срока на проект „Топъл обяд“

На 28.04.2017г. беше подписано Допълнително споразумение между Община Враца и Агенция за социално подпомагане за удължаване на Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Проект „Топъл обяд 2016 г.” до 31.12.2019г. Размерът на финансирането е на стойност 291 865,20 лв.

Общата цел на Оперативната програма е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. С продължаване на дейностите по проекта ще бъде осигурена помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община:

-   Лица и семейства на месечно подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

-   Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция "Социално подпомагане";

-   Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;

-   Скитащи и бездомни лица и деца;

      Община Враца предоставя услугата на 120 лица от 30.05.2016 г. в две трапезарии на територията на града. Потребителите получават топлия си обяд, който включва: супа, основно ястие, десерт и хляб в работните дни на всеки месец.

            Приемът на документи остава отворен, с цел осигуряване възможност на лица, отговарящи на горепосочените целеви групи и не подали документи към момента, да се възползват от услугата. Допълнителна информация, относно проекта може да бъде получена в ст. 97, ет. 3 на Община Враца, както и на телефон 092/62 65 49,                 

Мария Йорданова - Ръководител проект.