начало » Новини
18.04.2017
ОБЩИНА ВРАЦА

От днес започва първата кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ от домакинствата.

 

Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с любезното съдействие на „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД и „НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД.

Инициативата ще се проведе с отворен пункт на ул. „Христо Смирненски“ №7 от 18.04.2017 г. до 22.04.2017 г.

 

Важно! Пункта на ул. „Христо Смирненски“ №7 работи безвъзмездно с жителите на община Враца през цялата година по сключен договор.

 

Фирмите се ангажират със събиране на излязло от употреба ИУЕЕО от обекти, предварително заявени на телефон 0887336663 за лица в неравностойно положение.