начало » Новини
13.04.2017
Информация относно: Проект BG05M9OP001-1.002-0096 „Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади хора от община Враца”, по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“ на ОП РЧР 2014-2020

Информация относно: Проект BG05M9OP001-1.002-0096 „Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади хора от община Враца”, по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“ на ОП РЧР 2014-2020

На 11.04.2017 г., в Сдружение „Дом на науката и техниката“ - Враца, се проведе церемония по връчване на сертификатите на 15 младежи, преминали курс за озеленители по Проект: „Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади хора от община Враца”.

         Участници в проекта са лица на възраст от 16 до 29 години. За период от петдесет работни дни, младежите преминаха курс за озеленители и успешно взеха държавните изпити по теория и практика, които се проведоха в рамките на два работни дни.

         В момента, по Проекта във втора група се обучават 20 младежи, а от средата на месец април ще стартира и трета група от 15 курсисти.

         Партньори по Проекта на Община Враца са: „Българско сдружение за личностна алтернатива“ – гр. София, Сдружение „Дом на науката и техниката” – гр. Враца – като обучители по Проекта, „БКС“ и ОП „Спорт и туризъм” – като работодатели. Предстои първата група обучени младежи да подпишат трудов договор, като се осигурява субсидирана заетост за срок до 6 месеца.

         Основната цел на проекта е да бъдат наети на работа общо 53 младежи, като 50 от тях ще работят по професия озеленители, а 3-ма от тях като строителни работници.