Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.02.2017
Намалява броят на преждевременно отпадналите ученици в община Враца

Заместник кметът  на  Община Враца - Петя Долапчиева проведе работна среща с експерти от Министерство на образованието и науката. Гост на срещата бе Летисия Антонович - международен консултант към УНИЦЕФ. Целта на визитата е експертите на място да се запознаят с първите резултати от въвеждането на системата за ранно предупреждение за риск от отпадане от предучилищно и училищно образование и с политиките на местно ниво, в изпълнение на Стратегията за намаляване дела на ранно напусналите образователната система. Във визитата участваха още Галина Евденова - началник на РУО Враца, директор на Дирекция „ОЗСД” в Община Враца - Маринела Петрова, секретарят на МКБППМН- Валери Пеевски, обществени възпитатели, младежки работници, директори на училищата включени в апробиране на системата.

Отчетени бяха всички положителни резултати и бе дадена висока оценка на отличното междуинституционално взаимодействие между всички заинтересовани страни в процеса. Всички участници споделиха своя опит и конкретни казуси от работата. Апробирането на системата продължава и постигнатите резултати ще доведат до нейното разширяване на територията на цялата страна. Петя Долапчиева предаде  на участниците в срещата поздравления от кмета на Община Враца Калин Каменов и подари на всички многоезична стихосбирка със стихове на Христо Ботев.