Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.12.2016
Община Враца уведомява всички юридически и физически лица, които в резултат на дейността си образуват производствени отпадъци

Община Враца уведомява всички юридически и физически лица, които в резултат на дейността си образуват производствени отпадъци, да сключат договор за предаването им с лица, притежаващи разрешително за дейността съгласно Закона за управление на отпадъците.

Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра има готовност да приеме Вашите отпадъци за третиране (депониране или обезвреждане, чрез изгаряне), съгласно Комплексно разрешително, което може да видите на http://www.vratza.bg/?category=14&sub=605.

Разходите за дейностите по третиране са публикувани на официалната интернет страница на Община Враца в Протокол №8, категория Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Враца

 

Допълнителна информация може да получите на тел: 092/622261 или 092/624581.