Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.12.2016
Залата за рехабилитация във Враца е готова до дни

             До 12 декември e крайният срок за изпълнение на дейностите по проект „Оборудване на рехабилитационна зала в Общински социален комплекс за работа с деца - Враца“, който се изпълнява от Община Враца по договор за съвместна дейност № РД 04 – 190/01.09.2016 г. между Фонд „Социална закрила“ и Общината.

Проектът има за цел да осигури възможност за подобряване на качеството на живот и на здравословното състояние на хора с увреждания чрез създаване на условия за провеждане на рехабилитационни услуги в общността, които в максимална степен да отговарят на техните потребности. Чрез доставка и монтаж на 17 вида специализирано оборудване ще се улесни достъпа до рехабилитация и подкрепа за социално включване на 42 деца и младежи с увреждания, ползващи услуга от резидентен тип ЦНСТ, както и на 20 лица с увреждания от общността.

Предвидените средства за изпълнение на Проекта са в размер на 20 111 лв., от който 2 011. 10 са собствено финансово участие на Община Враца.

            За доставка на оборудването е избрана фирма „БМБ ООД“, която е предложила най-ниска цена в предоставената оферта.

В помещенията е извършен ремонт и чрез изграждане на рампа е осигурен достъп за хора с увреждания. В момента се доставя специализираното оборудване.