Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.03.2016
Община Враца стартира кампания за принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство и санкциониране на неправомерно паркирали автомобили в зелените площи и детски площадки

Община Враца стартира кампания  за принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство и санкциониране на неправомерно паркирали автомобили в зелените площи и детски площадки

От Община Враца приканват в двуседмичен срок, всички собственици да освободят улици, тротоари, детски площадки, паркинги и други общински площи от излезлите от употреба неправомерно паркирали автомобили. 

По смисъла на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и  управление на отпадъците на територията на община Враца, такива автомобили са:

-      моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

-      моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32 д от Наредба №I-45 от 2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

-      моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

-      откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000г.

След изтичането на гратисния период започва акция за принудително премахването на излезли от употреба автомобили, заемащи обществено достъпни площи.

 

В рамките на 30-дневния срок, след като е стартирана процедурата за преместване, собствениците са задължени да преместят моторното си превозно средство в частен имот или да го    предадат за разкомплектоване. Това ще става посредством предупредителен стикер, който ще бъде лепен на автомобила, поставен от служители на Общината и МВР, след изготвен протокол от комисия, назначена със заповед на кмета.

След изтичането на определения срок автомобилът ще бъде преместен от лицензиран оператор, след което автомобилът ще бъде разкомплектован.

Собствениците на принудително преместените автомобили ще понесат и санкция по реда на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и  управление на отпадъците на територията на община Враца, която възлиза на сумата от 150 до 500 лв. за физическо лице, а с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец.

Паралелно с това активно ще се работи за санкциониране на собственици на автомобили, неправомерно паркирани в зелени площи и детски площадки.

Това е нарушение на Наредбата за зелената система и създава предпоставки за разрушаване и замърсяване на пътните платна, и от там за чистотата на въздуха във Враца.

Молим за съдействие от страна на гражданите да сигнализират за местонахождението на видимо негодни за използване по предназначение моторни превозни средства и   неправомерно паркирали МПС на територията на град Враца.