Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
25.06.2015
ЛЯТНО ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2015 Г.

„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД – ВРАЦА 
                                            
УТВЪРЖДАВАМ:                   
КМЕТ : .........................................
/ инж.Николай Иванов/                                                                                                                 

ЛЯТНО ДЕЛНИЧНО  РАЗПИСАНИЕ 2015 Г. (влиза в сила от 1 юли)
ЛИНИЯ № 4
1   4.55   6.00  7,00  8,00  9.00 п   10.30  11.30                        12.30  13.30  14.30  15,30  п        17.00  18.00  19,00
Х  5,25   6,30  7,30  8,30  9,30 п   11,00  12,00                        13,00  14,00  15,00  16,00   п       17,30  18,30  19,30
2   5,30   6,30  7,30  8,30  9,30 п   11,00  12,00                        13,00  14,00  15,00   п       16,30  17,30  18,30  19,30
Х  6,00   7,00  8,00  9,00  п 10,00 11,30  12,30                        13,30  14,30  15,30   п       17,00  18,00  19,00  20,00

ЛИНИЯ № 4 А
1  4.20  5.15  6.15  7.20   п    9.15  10,15  11,15                       14.15  15,15  16,15  п       17.45  18.45  20,00  21,00  22,00
М 4,50 5,45  6,45  7,50   п    9,45  10,45  11,45                       14,45  15,45  16,45  п       18,15  19,15  20,30  21,30  22,30
2  5,45  6,45  7,45   8,45  п  10,45  11,45  12,45                       15,45  16,45    п      18.15 19.15  20.30  21.30  22.30
М 6,15 7,15  8,15   9,15  п  11,15  12,15  13,15                       16,15  17,15    п      18,45 19,45  21,00  22,00  23,00

ЛИНИЯ № 41
1   6.00  7.05  8.15  9.45   п  12.05  13.10                                 12.20  13.40  14.40  15.55   17.10   19,40
                                                                                                     Курса на 12.20 се изпълнява като №4А,
                                                                                                     Курса на 15.55 се изпълнява до Химко
М 6,30  7,40  8,45  10,15 п  12,40  13,45                                 12,45  14,15  15,15  16,30   17,45  20,15

ЛИНИЯ № 17
1  5.20  6.20  7.20  8.20  п   9.50   10.50  11.50                         12.50  13.50  14.50  15.50    п       17.20   18.20  19.20
Х 5,50  6,50  7,50  8,50  п  10,20  11,20  12,20                         13,20  14,20  15,20  16,20    п       17,50   18,50   19,50
2  5.40  6.40  7.40  8.40  п  10.10  11.10  12.10                         13.10  14.10  15.10     п      16.30  17.40   18.40   19.40
Х 6,10  7,10  8,10  9,10  п  10,40  11,40  12,40                         13,40  14,40  15,40     п      17,00  18,10   19,10   20,10
3  6.00  7.00  8.00  9.00  п  10,30  11.30  12.30                         13.30  14.30  15.30     п      17.05  18.00   19.00   20.00
Х 6,30  7,30  8,30  9,30  п  11,00  12,00  13,00                         14,00  15,00  16,00     п      17,30  18,30   19,30   20,30