Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.06.2015
Пет фирми искат да асфалтират улиците в община Враца

    Общинска комисия с председател зам.-кмета инж. Красимира Георгиева днес отвори ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за ремонт на улиците в община Враца. До този етап бяха допуснати и петте фирми, подали документи – „Мегаинвест – холд” ЕООД – Дупница, „Трейс груп холд” АД – София, ДЗЗД „Сдружение Враца” – Враца, „Пътинженеринг – М” АД – Монтана и „Микра – КМ” ЕООД – Ботевград. Всички фирми без тази от Ботевград при оценяването на техническите показатели са получили по 100 точки, а „Микра – КМ” – 52. Днес публично бе оповестен средния сбор от цени за различните видове дейности на всяка от фирмите. След отварянето на офертите комисията ще разгледа ценовите оферти и ще поиска обосновка за предложената цена на три от фирмите. Най-голямата оферта бе на софийското дружесво. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.
Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”