Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.04.2015
Кметът подписва колективен трудов договор

В Международния ден на здравето – 7 април – кметът на Враца инж. Николай Иванов ще подпиша колективен трудов договор с работниците и служителите от здравните кабинети в детските градини и училищата, детските ясли, детските кухни и медицинските специалисти в яслените групи на ОДЗ на територията на община Враца.

Между Община Враца и Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа” бе постигната договореност синдикатите да участват в подготовката на проектите за вътрешни правила и наредби, които се отнасят до трудовите и свързани с тях отношения. Община Враца ще предоставя своевременна актуална информация за всички проблеми, касаещи заетостта и организацията на труда. Договорено бе удължен размер на основния платен годишен отпуск, като удължаването зависи от стажа и категорията на работниците и служителите. Договорен е допълнителен платен отпуск при встъпване в брак, при кръводаряване, при смърт на близък, за майки на деца под 18-годишна възраст. Възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит се определя като 1 %  върху брутното трудово възнаграждение, при 0.6 %, които се дават съгласно Кодекса на труда. Работното облекло, което ще предоставя Община Враца, ще бъде на стойност не по-малко от една минимална работна заплата. Община Враца ще покрива до 85 % от пътните разходи на пътуващите служители до работното място. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудов договор е договорен на два месеца, при един месец, регламентиран в Кодекса на труда.

Подписването на колективния трудов договор е в 13 часа в заседателената зала на Община Враца.

 

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”