Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
03.04.2015
Община Враца с похвала за почистването на речните корита

Община Враца е извършила всички необходими мерки за почистване на речните корита и прилежащите им територии от отпадъци – това е установила извънредна проверка от експерти на Районната инспекция по опазване на околната среда и водите. Инспекцията се е провела между 25 и 27 март в 17 населени места, през които преминават реки и са в Община Враца. В четири от населените места работата по почистването продължава.

Проверката бе извършена във връзка с осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписание на Министерството на околната среда и водите, с цел да се предприемат ефективни мерки за почистване на речните легла и прилежащите им територии от нерегламентирани  замърсявания с битови, строителни и други отпадъци. Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов издаде заповед за предприемане на необходимите действия на кметовете и кметските наместници, и пълномощници на населените места от общината. В нея той разпореди освен от отпадъци, речните корита да бъдат почистени също от дървесна и храстова растителност, както и от образувани наноси.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”