Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.01.2015
Община Враца събра почти 7.4 милиона лева от местни данъци и такси

            Община Враца е събрала общо 7 398 134 лв. приходи от местни данъци и такси за изминалата 2014 г. Това отчете днес кметът инж. Николай Иванов. Приходите са с близо 180 000 лева повече от предвиденото в плана, където са били заложени 7 219 198 лв. Изпълнението е 102.5 %, сочат още данните.

Събраните средства от патентен данък са 122 108 лв., което е с 6 % повече от предвиденото. От данъка върху недвижимите имоти постъпленията са в размер на 1 361 513 лв. или 95 % от плана. Преизпълнение има и при събирането на данъци върху превозните средства – постъпленията са със 7 % повече или общо 1 616 704 лева. Събрани са 3 156 705 лв. от такса „битови отпадъци”, като преизпълнението е 3 %. При данъка „придобиване на имущество” планът е бил 830 000 лева, а изпълнението – 794 223 лева. При туристически данък заложените за събиране средства са били 13 000 лева, а реално събраните – 14 064 лв. Засилената контролна дейност на Общината е видна от по-големия размер на събраните суми от глоби и санкции. Увеличението е със значимите 40 %  – при заложени 210 000 лева, са събрани 293 595 лв. От такси за административни услуги са събрани 39 081 лв, което е 98 % от предвиденото.

През 2014 г. събраните приходи от местни данъци и такси в Община Враца са с 537 443 лв. повече сравнено с приходите от 2013 г.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”