Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.01.2015
Кметът: „Собствениците да направят събрания за санирането на сградите”

С апел към всички регистрирани етажни собствености излезе днес кметът на Враца инж. Николай Иванов. „Време е да започнат общите събрания, на които да се вземе решение за регистрирането на сдружение на собствениците и за кандидатстване за санирането на жилищните сгради” – обърна се към гражданите инж. Иванов. Поводът е стартиралата кампания за безплатното саниране на многофамилни жилищни сгради. В национален мащаб за санирането са заделени 1 милиард лева, а класирането ще става на конкурентен принцип между общините.

Кметът представи процедурата, по която ще става кандидатстването и кои жилищни сгради ще могат да се санират безплатно. За саниране ще могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – едропанелно строителство, панелноповдигани плочи и едроплощен кофраж. Минималният брой на апартаментите в сградата е 36. Кандидатстването става като етажната собственост регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост. Към момента във Враца три етажни собствености вече са провели събранията си. Ако блокът е с няколко входа, се регистрира само едно сдружение на собствениците за сградата. Регистрирането става в Общината, на чиято територия се намира жилищният блок. Заявлението, което ще се подава, ще е по образец, който заедно с всички останали документи, необходими за кандидатстването и методическите указания ще пристигнат в общините от Министерството на регионалното развитие в края на януари. Избраният управителен съвет на сдружението на собствениците действа от името на всички собственици. Вземането на решение за обновяването на сградата става с минимум 67 % гласували „за” от собствениците на апартаменти. Необходимо е също мнозинството да даде съгласие Общината да реализира всички дейности по програмата за саниране. Съгласието и решението също ще се оформят по образец на МРР. При изпълнението на санирането ще е необходимо да се осигури достъп до всички жилища в сградата.

Следващата стъпка е сдружението на собствениците да подаде заявление за кандидатстване по образец пред Общината. Общината приема документите, организира оценка и одобрение или отхвърляне. При одобрение на сградата се сключва споразумение между Общината, сдружението на собствениците, Българска банка за развитие и областения управител.

Задълженията на Общината са да отговаря за избора на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, за осъществяване на всички дейности в сградата, предвидени по проекта и за изпълнението на целия процес по обновяването й. Това включва конструктивно обследване на сградата и изработване на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори, изготвянето на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки, проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи, строителен и авторски надзор.

В рамките на програмата ще бъдат финансирани следните мерки – дейности по конструктивно укрепване на сградите, обновяване на общите части – покрив, фасада, стълбищна клетка и други, мерки за енергийна ефективност – топлоизолация и подмяна на дограма, ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване, изграждане на инсталации за възобновяеми енергийни източници соларни панели, ремонт на електроинсталацията в общите части и енергоефективни мерки в асансьорите. Програмата не финансира закупуването на нови радиатори или асансьори, а също вътрешно обзавеждане и оборудване.

Всички граждани, които имат нужда от методически указания или допълнителна информация могат да се обръщат към служителите в стая 65 на общинската администрация – отдел „Работа с кметствата, обслужване на общинския съвет и административно-стопанска дейност”.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”