Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.09.2014
Раздават 41 420 лева на пострадали от наводненията в община Враца

            Шестдесет и три домакинства от община Враца, пострадали от наводненията през август, ще получат финансова помощ от националната дарителска кампания на БЧК. На свои заседания общественият съвет към Община Враца взе решения за разпределянето на помощта, която е на стойност 41 420 лв. Решенията бяха гласувани на базата на приети критерии, които отговарят на критериите на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

         Най-пострадали са шест домакинства от общината, на които къщите са застрашени от самосрутване. Те ще получат по 1 150 лв. По 750 лв. са отпуснати на 37 домакинства, чиито жилища се нуждаят от основен ремонт. Петнадесет домакинства ще вземат по 400 лева. При тях от наводнението са унищожени електроуреди и покъщина. Три домакинства ще получат по 150 лв. за въстановяването на единствена тоалетна. Две домакинства са определени като леко пострадали и за тях помощта е по 160 лв. Не са гласувани финансови помощи за домакинства, при които пострадалото жилище не е единствено. Списъците с разпределението на помощта са предадени на Областния съвет на БЧК – Враца, който ще извърши плащанията.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”