Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
01.09.2014
Удължават договорите на личните асистенти

От 1 септември 2014 г.  се удължават договорите на 94 лични асистенти и 97 потребители по проект „Подкрепа за достоен живот”. Продължителността на предоставяната социална услуга сега е с планиран край 31.12.2014 г. Членовете на екипа за управление на местно ниво ще са ангажирани до 31.01.2015 г.,  а планираният край на проекта на национално ниво е 28.02.2015 година.   
Проект „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година до сега в проекта са участвали общо 143 лица с трайни увреждания и 144 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с.Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се осъществява процедура за включването на следващия в резервния списък. Към днешна дата 33 от потребителите  са на повече от 65 години, като най-възрастният е на 93 години. 25 от потребителите са деца, 11 са самотно живеещи и 61 живеят с близки, но са в невъзможност да се обслужват без предоставяне на социалната услуга.
Ежемесечният мониторинг на предоставянето на услугата „Личен асистент” показва, че потребителите и техните близки са доволни от проекта и са благодарни за поредното осмо удължаване  на срока на проектните дейности.