Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.07.2014
Няма нарушения в Регионалната библиотека „Христо Ботев” във Враца

            Приключи проверката в Регионалната библиотека „Христо Ботев” във Враца. Поводът бе подаден сигнал за нередности и злоупотреби със служебното положение от страна на директора на библиотеката Силвия Врачовска. Проверката бе извършена от звеното за вътрешен одит в общинска администрация и приключи с доклад до кмета на Враца.

         Подаденият сигнал е анонимен, тъй като посоченото за подател лице реално не е подавало такъв сигнал – стана ясно при проверката. Приложената подписка в подкрепа на сигнала е фалшифицирана. Установено бе, че имената и подписите на служителите на библиотеката, които са в нея, са събрани и положени по съвсем друг повод. Реалният повод е отворено писмо от библиотечно-информационните специалисти, работещи в регионалните библиотеки в България, до министъра на културата. Всички изложени факти в сигнала са проверени и не са констатирани извършени нарушения от страна на директора на библиотеката.

         Докладът от одита ще бъде предоставен на всички институции, до които сигналът е бил изпратен.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”