Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.06.2014
Санкционират партиите, заради непочистени плакати

Изтече едноседмичният срок, в който партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участвали в изборите за европейски парламент, трябваше да премахнат предизборните си плакати. Комисия от Община Враца направи оглед на територията на региона и констатира 38 места, на които все още стоят разлепени агитационни материали. От тях 33 са на нерегламентирани за целта места. През тази седмица за нарушенията на централите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети ще бъдат изпратени покани за съставянето на актове по Закона за административните нарушения и наказания. Следващата стъпка е издаването на наказателни постановления. Изборният кодекс предвижда глоби от 1 000 до 5 000 лева.

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”