Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.03.2014
Кметът провери работата на сепариращата инсталация

Кметът провери работата на сепариращата инсталация

         Кметът инж. Николай Иванов и заместникът му инж. Николай Йорданов днес направиха проверка на място на работата на сепариращата инсталация в депото за твърди битови отпадъци във Враца. В срещата участваха също Евгени Тотев – прокурист на „Екобулсорт” и оператор на сепарацията, инж. Начко Найденов – управител на „Екопроект”, инж. Момчил Младенов -  управител на „БКС – Враца” и Константин Божинов – мениджър във фирма „Екорек – България” ЕООД. „Това е екипът, който осъществява цялата схема на управление на отпадъка и неговото оползотворяване и депониране. Враца може да се гордее, защото, освен че има модерно депо за твърди битови отпадъци има и сепарация, която съвременните норми изискват. Сепариращата инсталация работи от 6 март. Очакваното количество битови отпадъци, които дневно ще постъпват в нея, е между 80 и 100 тона. В периода от 6 до 16 март постъпилият за сепариране смесен битов отпадък е 510 тона. Отсортираният рециклируем отпадък е 30.46 тона, което е около 6 %” – каза инж. Николай Иванов. Отделени за рециклиране са 10.6 тона хартия, 12.76 тона пластмаси, 1.65 тона метали и 5.45 тона стъкло. Отсортираният RDF отпадък, подлежащ на термична обработка, е 89 тона или малко над 17 %. „Другата добра новина, освен работещата сепарираща инсталация, е че бе сключен договор между Община Враца и „Екорек България” - дъщерна фирма на „Холсим България” АД в с. Бели извор, за термичното оползотворяване на RDF отпадъка” – съобщи кметът на Враца. Още през 2012 г. в циментовия завод в Бели извор е направен успешен производствен експеримент за ползването на този отпадък като гориво за пещите. Предвижда се оползотвореното количество да е до 20 тона на ден. Договорът е изключително изгоден за Община Враца, като ще се заплаща единствено транспортирането на RDF отпадъка до завода в Бели извор.

 

 

В дейността по сепарирането на отпадъците са ангажирани общо 29 човека.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”