Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.03.2014
Личните асистенти ще работят до края на август

         За седми път се удължава срокът на проекта „Подкрепа за достоен живот”. Личните асистенти ще работят до края на август 2014 г. В община Враца от тази социална услуга в момента се възползват 100 потребители, а в тяхна помощ са наети 97 лични асистенти – съобщи днес инж. Николай Иванов. Кметът на общината вече е подписал допълнителните споразумение към трудовите им договори. От началото на 2011 година, когато стартира услугата, до сега в проекта са участвали общо 139 граждани с трайни увреждания и 141 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се осъществява процедура за включването на следващия в резервния списък. Към днешна дата 36 от потребителите са на повече от 65 години, като най-възрастният е на 96 години. От потребителите 25 са деца, 11 са самотно живеещи и 64 живеят с близки, но са в невъзможност да се обслужват без предоставяне на социалната услуга.

         Проектът „Подкрепа за достоен живот” се осъществява с финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси”.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”