Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.03.2014
Враца ще предлага нова социална услуга

         Нова социална услуга за деинституционализация на деца и младежи с увреждания ще се предлага в община Враца. Услугата ще се осъществява в новоизградените три Центъра за настаняване от семеен тип и Защитено жилище по проекта „Шанс за деца и младежи от дома”. Кметът инж. Николай Иванов подписа договор за финансиране на дейността на стойност 772 039 лева. Изпълнението на проекта се очаква да започне  през май 2014 г. От новата услуга ще се възползват на общо 50 деца и младежи с увреждания. Капацитетът на Защитеното жилище ще бъде 8 потребители, а на всеки от трите Центрове -  по 14 потребители (12 деца и младежи с увреждания от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност).

Продължителността на проекта е до 31.10.2015 г., като самите  услуги ще се предоставят 13 месеца. Очаква се след края му услугите да станат делегирана държавна дейност.

 

 

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”