Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.03.2014
ОТНОВО УДЪЛЖАВАТ СРОКА НА ДОГОВОРИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов подписа допълнителни споразумения към договорите на 100 потребители и 97 лични асистенти. Със Заповед на Договарящия орган № РД08-25/10.03.2014 г. срокът на проект „Подкрепа за достоен живот” е удължен за седми пореден път. Продължителността на предоставяната социална услуга сега е с планиран край 31.08.2014 г. Членовете на екипите за управление на местно ниво ще са ангажирани до 30.09.2014 г.,  а планираният край на проекта на национално ниво е 31.10.2014 година. Община Враца получи информация и за променения бюджет на проекта на местно ниво, който е в размер на 1 518 728,59 лв. 

Проект „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година до сега в проекта са участвали общо 139 лица с трайни увреждания и 141 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с.Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се осъществява процедура за включването на следващия в резервния списък. Към днешна дата 36 от потребителите  са на повече от 65 години, като най-възрастният е на 96 години. 25 от потребителите са деца, 11 са самотно живеещи и 64 живеят с близки, но са в невъзможност да се обслужват без предоставяне на социалната услуга.

Ежемесечният мониторинг на предоставянето на услугата „Личен асистент” показва, че потребителите и техните близки са доволни от проекта и са благодарни за поредното удължаване  на срока на проектните дейности. Община Враца продължава да е работодател на 97 души и да подкрепя чрез проекта хората с увреждания.