Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.02.2014
Пресконференция

Пресконференция

Днес от 11,00 часа в заседателната зала на общината се проведе пресконференция,  посветена на изпълнението на  дейностите по проект „Враца –врата към древността”

Този проект се изпълнява от общините Враца, Мездра и Роман, общата стойност на проекта е  в размер на 473 179 лв., съфинансирането от Община Враца в размер на 23 659лева.

На пресконференцията присъстваха инж.Николай Иванов-Кмет на община Враца, Иван Аспарухов-Кмет на Община Мездра и Красимир Петков –Кмет на Община Роман.

Освен кметовете на трите общини, работещи по проекта присъстваха и Красимира Георгиева-Зам.-Кмет на Община Враца, представители на фирмата Маг Адвъртайзинг- един от главните изпълнители по проекта и г-н Красимир Богданов-Заместник-кмет на Община Враца и ръководител на проекта.

Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов сподели, че „...редица проучвания в сферата на местния туризъм, правени по повод на други проекти, показват редица слабости и пропуски, които са свързани със създаването на специфичен и идентичен, общ туристически продукт, представящ региона. Нашата територия разполага с уникални природни дадености и богато културно-историческо наследство, което обаче не е достатъчно популяризирано на българския и чуждестранния туристически пазар. До момента, няма достатъчно разработени  атрактивни туристически пакети, които да предизвикат интерес за посещение на място. Ето защо, беше подготвен  този проект, осигурен  финансов ресурс по ОП „Регионално развитие” и който изпълняваме заедно с общините Мездра и Роман, които са наши партньори.”

Главната цел на проекта е създаване и популяризиране на регионален туристически продукт, увеличаване на броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите.

С настоящия проект се цели популяризиране на туристическите дестинации, свързани с културно-историческото наследство на Враца и околността, съобразени с природните дадености на района.

            Целевите групи по проекта освен българските туристи и от съседните ни страни Румъния, Сърбия, Македония и Гърция, както и туристи от Русия.
            Разработени са  7 туристически пакета, от които 4 двудневни, 2 тридневни и 1 петдневен пакет в които са включени природните ресурси, културни забележителности , съвременна и традиционна култура и различни видове дейности като  пешеходен туризъм, скално катерене, колоездене, риболов  и др.

            Подготвени са цветни дипляни на пет езика за чуждестранни изложения - 20 000 бр.; за изложенията в България - 40 000 бр.; Рекламен пътеводител с карта на туристическия район и отбелязани туристически обекти на пет езика за чуждестранните изложения - 5 000 бр.; на български език - 10 000бр.; Флаери за реклама на регионалния туристическия продукт по изложения и в страната - 200 000 бр..

            Друга част от дейностите по проекта включват участие в рекламни каталози в съседни държави  и  участие в международни изложения.

 Чрез създадените иновативните съвременни средства и техники вече  бяха показани 3D Mapping представления във Враца и Мездра. На Международната  туристическа борса "Ваканция и СПА Ексо"  ще бъде показано 3D Mapping представление и в София.

Създадени са 3D визуализация на 12 обекта, включени в туристическите пакети; скриптове за 12 обекта за 3D визуализацията; виртуални карти за седемте туристически пакета; QR кодове за всички 12 обекта, 7 броя виртуални карти и 7 броя виртуални турове;

Рекламният  филм за регионалния туристически продукт с продължителност 20 минути ще бъде излъчван на туристическите изложения.

Вече се излъчва  30 секунден рекламен клип   за региона   в националната телевизия;

Изработват  се информационни табла на туристически обекти - 15 бр. и указателни табели за достигане до  обектите на първокласни, второкласни и третокласни пътища - 37бр.

            Кметът на Община Мездра Иван Аспарухов подчерта , че „.....Община Мездра с удоволствие се е включила в разработването на този проект и изрази надежда, че чрез този туристически продукт ще се постигне развитие на туризма, като по този начин ще се популяризира  региона и туризма ще се превърне в един от важните сектори на икономическия живот в общините.

            Красимир Петков Кметът на Община Роман изрази увереност, че „....чрез популяризирането на региона и привличането на повече туристи ще се създадат и повече работни места за хората от общините, партньори по проекта.”