Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
03.02.2014
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

 

   Община  Враца  се  обръща  към   жителите  на  град  Враца,  фирмите и неправителствени организации за съвместно участие в НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2014” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ” обявена  от Министерство на околната среда и водите  и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

    Условията за участие са публикувани на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg.

   Желаещите могат да получават разяснения  за съвместното ни участие в срок до 10.02.2014 год.  на тел. 092/ 62 45 81, 62 45 82 вътр.257  или в каб.№ 15 от Нели Ценова – главен експерт „ООС” и Галя Блехова – главен специалист .

 

  ИНЖ.НИКОЛАЙ ИВАНОВ

  Кмет на Община Враца