Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.01.2014
Получаваме финансиране по значим социален проект

Договор за финансиране на проекта „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”  ще бъде връчен на 28 януари в 15 ч. в Министерството на образованието и науката. Проектът се финансира по компонент 1 „Младежи в риск” на програма BG 06 „Грижа за деца и младежи в риск”. Стойността му е 1 160 206 евро. Проектът на Община Враца предвижда изграждането на модерен Младежки център в сградата на бившето основно училище „Митрополит Константин”, която ще бъде обновена изцяло. Дейностите по проекта включват целенасочени действия към младежи, отпаднали или застрашени от отпадане от училище и техните родители. Ще се провеждат консултации от учители за наваксване на пропуснатия учебен материал. Ще бъдат планирани също различни инициативи, които да помогнат за социалното им включване. В Младежкия център ще работят педагози, психолог, социален работник, медицинско лице, ромски медиатори и младежки работници.
На церемонията в Министерството на образованието и науката своите договори ще получат също общините Добрич, Стара Загора и Пловдив.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”