Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.01.2014
Две комисии заседаваха по обществени поръчки

         Две петчленни общински комисии с председател зам.-кметът инж. Николай Йорданов проведоха свои открити заседания. Отворени бяха оферти по две обществени поръчки – за предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци и за поддържане на зелените площи и озеленяване в град Враца.  Само една фирма е участник в обществената поръчка за сортирането на битови отпадъци – „Екобулсорт” ЕАД. За обществената поръчка за поддържане на зелените площи и озеленяване на града бяха подадени три оферти – на „Еко-Титан” ЕООД, „БКС – Враца” ЕООД и „Еко Ресурс – Р” ООД. На свои следващи заседания комисиите ще разгледат подробно дали подадените документи отговарят на изискванията на възложителя.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”